Tìm
Trao đổi sinh viên đi
Một số nội dung hoạt động đưa sinh viên đi học tập, giao lưu ngắn hạn tại nước ngoài (12/10/2021 | 11:03)
Một trong những nội dung được Học viện Tài chính và Trường đối tác nước ngoài lựa chọn để xây dựng chương trình đưa sinh viên đi học tập, giao lưu tại Trường đối tác nước ngoài dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 146263
Truy cập Online: 9