Tìm
Tin tức - Sự kiện
Thứ ba, 30/03/2021 - 15:19

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện Tài chính năm 2019 - 2020: Thành quả và định hướng
Năm học 2019 – 2020, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, các hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viên vẫn sôi nổi với những thành quả to lớn trên mọi mặt. Với 116 đề tài cấp Học viện, 05 Hội thảo khoa học quốc tế, 100 công trình được công bố trên các tạp chí uy tín Quốc tế (ISI/Scopus), hơn 300 bài đăng kỷ yếu hội thảo Quốc tế trong nước và nước ngoài. NCKH của sinh viên cũng đạt những thành tích đáng ghi nhận.

Sự chỉ đạo nhạy bén, sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính đối với hoạt động NCKH

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong những trọng tâm cốt lõi của Học viện Tài chính, luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc chú trọng trong chỉ đạo thực hiện cũng như xác định phương hướng, nhiệm vụ của mỗi năm học. Trên cơ sở chiến lược nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước, Bộ ngành... Học viện đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu KH&CN bao gồm: kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn và ngắn hạn gồm:

- Chú trọng và ưu tiên đối với các giáo trình, bài giảng gốc thuộc các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao, chuyên ngành mới, hỗ trợ việc viết sách tham khảo, tăng cường triển khai xuất bản các giáo trình, bài tập và tài liệu tham khảo để tăng thêm nguồn tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên;

- Tiếp tục triển khai giáo trình, tài liệu học tập hướng theo chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thúc đẩy triển khai việc biên soạn các bài giảng các chuyên ngành bằng tiếng Anh, đẩy mạnh các công trình nghiên cứu và biên soạn các chương trình bài giảng phục vụ chương trình giảng dạy chất lượng cao.

- Triển khai các Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, cấp Học viện, cấp khoa và bộ môn.

- Chỉ đạo Triển khai công tác NCKH sinh viên.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã nhanh chóng chỉ đạo chuyển mọi hoạt động từ dạy học, hội họp, nghiên cứu khoa học của Học viện sang hình thức mới: online. 

Dựa trên hạ tầng kỹ thuật số của Học viện và thực tiễn việc sử dụng các thiết bị số của giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính (máy tính, tablet, điện thoại, hạ tầng mạng......)  lãnh đạo Học viện đã chỉ đạo việc dạy học – nghiên cứu khoa học trực tuyến ngay từ ngày 7/2/2020; tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tuyến trong mọi hoạt động giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa cho toàn thể cán bộ, giảng viên. Tất cả các cán bộ, giảng viên đã quyết tâm cùng vào cuộc, đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm. 

Vượt qua khó khăn của hình dịch bệnh COVID-19, gặt hái những thành quả to lớn

Đại biểu tại Hội thảo khoa học “Sức bật của thị trường giao dịch hàng hóa trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động của Covid-19”

Đại biểu tại đầu cầu Học viện Tài chính chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo quốc tế: “Tài chính – Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”  Finance – Accounting for promoting Sustainable Development in Private Sector (FASPS) tổ chức ngày 10/12/2020

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, nhạy bén của Đảng ủy, Ban Giám đốc, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện vẫn tiếp đảm bảo theo kế hoạch.Trong năm học 2019 - 2020 đã hoàn thành 05 cuốn giáo trình biên soạn bằng Tiếng Anh;  tổ chức thành công 05 Hội thảo Quốc tế.

Hội thảo:“Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” lần 2 và Hội thảo “Tài chính – Kế toán trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” tổ chức vào tháng 12/2019Hội thảo ICYREB 2019 đồng tổ chức tại Huế. Bên cạnh đó, có 02 Hội thảo Quốc tế  do các Khoa đồng tổ chức. Tổ chức thành công 02 Hội thảo cấp quốc gia: “Phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng tại Học viện Tài chính và các giải pháp đặt ra” tổ chức vào tháng 11/2019;  Hội thảo “Covid19- Tác động và phản ứng chính sách” vào tháng 06/2020. Phối hợp với Vụ Giám sát Kế toán – Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo về Dự thảo 05 chuẩn mực Kế toán Công đã thu hút được nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia;

Hội thảo khoa học với chủ đề “Sức bật của thị trường giao dịch hàng hóa trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động của Covid-19”. Hội thảo được tổ chức với sự phối hợp giữa Học viện Tài chính và Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giữa hai đơn vị; Ngoài ra Học viện còn phối hợp với trường Đai học Thương mại cùng các trường hàng đầu về khối kinh tế tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ 2020 (ICYREB 2020) và phối hợp Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Quốc gia về Kế toán-Kiểm toán năm 2020 (VCAA-2020) với chủ đề: “Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế”, tổ chức hội thảo và tọa đàm với của ACCA và ICAEW cho sinh viên chương trình chất lượng cao....Các hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học tham gia, được tổ chức linh hoạt (cả trực tiếp và trực tuyến) và hiệu quả trong điều kiện dịch Covid 19 diễn biến khó lường.

Trong năm Học viện đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu các công trình năm 2019 - 2020: 116 đề tài cấp Học viện; 29 đề tài cấp khoa; 13 giáo trình mới; 02 giáo trình tái bản, sửa chữa, 11 Bài giảng gốc, 02 cuốn bài tập, 05 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo, 07 cuốn sách hướng dẫn ôn tập. Công tác tổ chức đánh giá, nghiệm thu thực hiện đúng quy định quản lý khoa học. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo các chuyên ngành của Học viện và của xã hội; đã xuất bản và phát hành 31 đầu sách  trong đó có 15 giáo trình, 08 bài giảng gốc, 07 sách hướng dẫn ôn tập môn học, 05 sách chuyên khảo...

Đặc biệt trong năm học 2019 - 2020 đã có gần 100 công trình được công bố trên các tạp chí uy tín Quốc tế (ISI/Scopus), hơn 300 bài đăng kỷ yếu hội thảo Quốc tế trong nước và nước ngoài. Nếu như năm 2019, mới chỉ có 26 bài công bố Quốc (8 bài Hội thảo ở nước ngoài và 18 bài Báo Quốc tế) với hơn 50 Cán bộ Giảng viên của Học viện, thì đến năm 2020 con số bài quốc tế là 83 bài với gần 150 cán bộ Giảng viên có bài đăng và mức công bố trên các tạp chí uy tín tăng dần, đã có bài ở danh mục ISI, scopus Q1, Q2…(vi) Công tác nội san và quản lý công trình NCKH sinh viên: Tính đến hết tháng 06 năm 2020 đã xuất bản 12 số với 242 bài;  theo dõi, quản lý các khoa tổ chức 12 hội thảo khoa học sinh viên; Tổ chức 05 Festival, 02 Olympic, 02 tọa đàm; 209 công trình NCKH sinh viên dự thi cấp Khoa; 62 công trình dự thi dự thi cấp Học viện. Từ  được 16 Công trình  xuất sắc cấp Học viện, Ban đã tham mưu cho lãnh đạo Học viện lập Hội đồng thẩm định để chọn 07 Công trình xuất sắc gửi dự thi cấp Bộ (Có 03 công trình đạt giải khuyến khích);

 Bên cạnh đó, đã xuất bản 12 số Tạp chí theo định kỳ với số lượng 230 bài viết chất lượng. Xuất bản 02 số tạp chí tiếng Anh vào tháng 11/2019 và tháng 06/2020 với 39 bài viết. Cả 02 Tạp chí đều được Hội đồng GSNN đánh giá cao và được tính điểm. Thực hiện thành công Tạp chí điện tử trên trang Web Học viện...

Hoạt động nghiên cứu của các Khoa cũng được diễn ra mạnh mẽ dưới nhiều hình thức khác nhau, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến khó lường. Các Hội thảo khoa học giáo viên và sinh viên với những nội dung thiết thực nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy,đào tạo với hơn 700 bài viết đăng kỷ yếu. Sự cố gắng, nỗ lực nghiên cứu này đã góp phần khẳng định đội ngũ nghiên cứu Khoa học của Học viện Tài chính không ngừng lớn mạnh và có được điều này phải khẳng định sự quan tâm đầu tư và các chính sách hỗ trợ của Học viện. Ngoài ra, Học viện Tài chính đã phối hợp với các tổ chức tài chính, các trường Đại học danh tiếng, tổ chức tọa đàm, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế; hỗ trợ giảng viên tham gia các khóa đào tạo về phương pháp nghiên cứu tiên tiến và trang bị kỹ năng cho công bố nghiên cứu khoa học trên tạp chí, hội thảo quốc tế.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của giảng viên, sinh viên trong  năm 2019 – 2020 của Học viện đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ với nhiều chủ đề nội dung phong phú và có giá trị khoa học, thực tiễn.

Những định hướng cho giai đoạn tiếp theo

(1) Phát triển Học viện Tài chính trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong nước và khu vực về tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh…Đẩy mạnh chất lượng trong nghiên cứu khoa học, có nhiều nhà khoa học được quốc gia và quốc tế công nhận, là trung tâm cho tư vấn chính sách, chế độ và định hướng chiến lược về tài chính, kế toán nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung;

(2) Hợp tác Khoa học và công nghệ với các tổ chức cá nhân có uy tín trong và ngoài nước. Tiên phong thực hiện hiện các hoạt động về đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển bền vững kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh…;Tăng cường công bố quốc tế và thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh. Kết hợp nghiên cứu hàn lâm với nghiên cứu ứng dụng;

(3) Trở thành trung tâm tư vấn chính sách về tài chính, kế toán cho Chính phủ, và địa phương. Đẩy mạnh chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm Khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu; Huy động nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ phục vị cho nghiên cứu Khoa học và công nghệ;

(4) Nâng cao chất lượng các Hội nghị, Hội thảo quốc tế, quốc gia do Học viện Tài chính tổ chức; Tạo lập môi trường làm việc tốt cho các nhà khoa học trong và ngoài học viện nghiên cứu và công bố các sản phẩm khoa học;

(5) Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, tạo ra các tài liệu nội sinh phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên; Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu Khoa học và công nghệ, thu hút nhân lực chất lượng cao cho nghiên cứu khoa học và công nghệ.

 
Ban Quản lý khoa học
Số lần đọc: 4087
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 168206
Truy cập Online: 8