Tìm
Tin tức - Sự kiện
Thứ tư, 17/03/2021 - 9:53

[THÔNG BÁO 11/2021]: Tham gia Hội thảo Online với chủ đề: “Consentement de l'impôt, comment le réactiver?” - “Sự chấp thuận thuế, khôi phục lại vấn đề này như thế nào?”

* Đơn vị tổ chức: Bộ Kinh tế, Tài chính và Cải cách hành chính Marốc phối hợp với Hiệp hội tài chính công quốc tế FONDAFIP (Pháp)

* Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

* Thời gian: 9h đến 13h30 ngày 20/3/2021

* Hình thức đăng kí:

  Hội thảo được sự hỗ trợ của Tạp chí Tài chính công của Pháp và được truyền phát trên trang web của Fondafip thông qua liên kết này.

 Để có thể đăng nhập tham gia hội thảo, xin vui lòng đăng ký tại một trong các địa chỉ  Laila.laakairi@fondafip.org ou contact@fondafip.org.

Nguồn: Ban HTQT

Số lần đọc: 3916
Hình ảnh hoạt động
Ảnh-16-04-2021-09-img0 Ảnh-16-04-2021-09-img1 Ảnh-16-04-2021-09-img2 Ảnh-16-04-2021-09-img3 Ảnh-16-04-2021-09-img4 Ảnh-16-04-2021-09-img5 Ảnh-16-04-2021-09-img6 Ảnh-16-04-2021-09-img7 Ảnh-08-03-2021-14-img0 Ảnh-08-03-2021-14-img1
Truy cập
Truy cập Truy cập: 168178
Truy cập Online: 8